JANGAN TERTIPU DENGAN YANG PALSU


Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu.

Adapun pengertian karakteristik tertentu antara lain :
1. konsumsinya perlu dikendalikan;
2. peredarannya perlu diawasi;
3. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
4. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.

Barang yang dikenakan cukai lebih lanjut disebut Barang Kena Cukai (BKC) yang saat ini terdiri dari Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Hasil Tembakau.

Dalam pelaksanaannya atas BKC dilekati Pita CUkai. Selain sebagai bukti pelunasan atas cukai yang terutang, Pita Cukai juga berfungsi sebagai alat pengawasan.

Produk BKC yang paling sering kita jumpai dilapangan adalah produk Hasil Tembakau diantaranya rokok. Dalam kemasan rokok wajib dilekati dengan pita cukai.

Namun pada prakteknya kaang ditemui pita cukai yang tidak sesuai, antara lain:
1. Pita Cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan jenis kemasan/ peruntukannya
2. Pita cukai yang dilekatkan bukan milik perusahaan atau produk yang tertera pada pita cukai
3. Pita cukai yang dilekatkan merupakan pita cukai bekas
4. Pita Cukai yang dilekatkan palsu.

Peredaran pita cukai palsu selain merugikan negara dari segi penerimaan negara juga merugikan konsumen karena fungsi pengawasan yang melekat pada pita cukai palsu tidak berjalan sebagaimana mestinya

Apabila anda menemukan pita cukai palsu/ ilegal silakan menghubungi Bravo Bea Cukai melalui telepon 1500225

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *